Tuyển dụng
Công Ty TNHH Cơ Khí Hai Phan cần tuyển: Kỹ sư cơ khí, xây dựng, cầu đường, kết cấu, họa viên kiến trúc
Công ty TNHH Cơ Khí Hai Phan tuyển dụng thường xuyên vị trí: Nhân viên cơ khí, nhân viên vận hành máy