Chi tiết Sản phẩm
Hệ cột thép công trình Panorama Nha Trang
Giá bán : Liên hệ
Mô tả: Hệ cột thép nằm trên đỉnh toà nhà 40 tầng công trình Panorama Nha Trang.

Hệ cột thép nằm trên đỉnh toà nhà 40 tầng công trình Panorama Nha Trang

Video
Tin tức