Dự án

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG NHÀ MÁY THÉP FORMOSA HÀ TĨNH

TÒA NHÀ VĂN PHÒNG NHÀ MÁY THÉP FORMOSA HÀ TĨNH

 
Danh mục: Công Nghiệp
Theo khu vực: Miền Trung
Tiến độ: Đã thi công
Năm: 2013
 
  •  
  •  
  •  

Chi tiết dự án

                                            Khu kinh tế Vũng Áng, Xã Kỳ Long, H. Kỳ Anh, Hà Tĩnh

                                           Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh

                                             3.300 ha

                                             111 tỷ đồng

                                            375 ngày.