Chủ đầu tư  : Cotecland

 

                                                                                     Địa điểm     : Km5, V.I. Lê Nin, Nghi Phú, Thành phố Vinh, Nghệ An

 

                                                                                     Hạng mục    : Thi công hoàn thiện kiến trúc,...